ประกาศผลรางวัล Let's Get Pod แจกใหญ่ ส่งท้ายปี

มาแล้ว! รายชื่อผู้โชคดีสำหรับแคมเปญ Let's Get Pod แจกใหญ่ ส่งท้ายปี แจกพอดใช้แล้วทิ้ง VMC Box Set 12 กลิ่น มูลค่า 2,000 บาท รวมทั้งหมด 30 รางวัล เพียงแค่ซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้ครบทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ หมดเขตเมื่อวันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีจำนวนสิทธ์ทั้งหมด 158 สิทธิ์

คุณขวัญใจ 094995xxxx

คุณพรชัย 089558xxxx

คุณศิริชัย 061781xxxx

คุณวิศินี 090801xxxx

คุณวิภวานี 061259xxxx

คุณนิธิกร 062665xxxx

คุณชฎาภรณ์ 097154xxxx

คุณณัฐพันธ์ 080446xxxx

คุณธนทัต 095442xxxx

คุณกิตติเดช 081749xxxx

คุณอิศราภรณ์ 093260xxxx

คุณธนภัทร 085565xxxx

คุณอลงกต 063789xxxx

คุณสันติภาพ 084136xxxx

คุณณัฐพงศ์ 092836xxxx

คุณยศศิริ 080236xxxx

คุณขจรเดช 096123xxxx

คุณสิทธิพงศ์ 081162xxxx

คุณวัฒนชัย 062586xxxx

คุณภาณุวัตร 080430xxxx

คุณยศศิริ 080236xxxx

คุณวิชาญ 089112xxxx

คุณณัฏฐภพ 099610xxxx

คุณกชกร 096324xxxx

คุณKritsana 063516xxxx

คุณพลพล 090259xxxx

คุณนรุษษ์ชัย 090960xxxx

คุณณัฐฐยา 063412xxxx

คุณเทคโน 084655xxxx

คุณนพดล 082999xxxx